Ευγένιου Αντωνιάδου 25 , 118 51 Πετράλωνα
bpw.athens8@gmail.com

Όραμα & Στόχοι

ΟΓΕΕ Αθήνας

Όραμα

  • Η ίση συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων.
  • Η εξάλειψη των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων με βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου ώστε να ενισχυθεί η επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών.
  • Η ενθάρρυνση της δικτύωσης και της αλληλεγγύης των μεταξύ των γυναικών.

Στόχοι

  • Προώθηση των ίσων ευκαιριών και του κύρους για τις γυναίκες στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου.
  • Εξάλειψη δυσμενών επαγγελματικών διακρίσεων.
  • Ενθάρρυνση των γυναικών για απόκτηση μόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης και η χρήση της επαγγελματικής τους ικανότητας και ευφυΐας για το γενικότερο καλό.
  • Η παρακίνηση και ενθάρρυνση των γυναικών, ώστε να αντιλαμβάνονται και να αποδέχονται τις ευθύνες τους μέσα στον επαγγελματικό τομέα και στην κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Η προώθηση των ενδιαφερόντων των μελών μας μέσω συντονισμένων δράσεων.
  • Η προώθηση φιλίας, συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ επιχειρηματιών και επαγγελματιών γυναικών όλων των χωρών.