Eugeniou Antoniadou 25, 118 51 Petralona
bpw.athens8@gmail.com

Πρόεδροι της BPW Athens

OGEE Athens

The presidents of BPW Athens.

 
 
 
 

NIKI PROTOPAPA

2010 – 2013


 
 
 

IOANNA LAGOUMIDOU

2013 – 2016 & 2016 – 2019


 
 
 

FOULI EMPIOGLOU

2019 – 2022