Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, ο δρόμος για την επιτυχία

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, ο δρόμος για την επιτυχία!   “Ένας σωστός Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός μπορεί να οδηγήσει στην ασφαλή επίτευξη των επαγγελματικών και προσωπικών στόχων μιας οικονομικής μονάδας (επιχείρησης, οικογένειας, ατόμου) ;Η Ένωση Ελλήνων Financial Planners, με εμπειρία και βαθιά γνώση του αντικειμένου, θα παρουσιάσει τα βήματα του Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και θα προσπαθήσει να απαντήσει στις ανησυχίες που γεννά η…
Read more