Αθηνάς 2, 105 51 Αθήνα
info@bpw-athens.gr

1st BPW Andionnet forum in Athens

ΟΓΕΕ Αθήνας

1st BPW Andionnet forum in Athens

FIRST  FORUM  BPW ADRIONNET

„WOMEN ENTREPRENEURSHIP – NEW  HORIZONS”

„ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

Under auspices of Athens Chamber of Commerce and Industry